Tin hoạt động chung

Tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam có chỉ số IF trên 1,5
on

Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology - ANSN (do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản IOP tại Vương quốc Anh xuất bản) là Tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được vào cơ sở dữ liệu Science Citation Index Expanded (SCIE) của Thomson Reuters vào cuối năm 2015.

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin