Tin hoạt động chung

Mở hồ sơ đấu thầu đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN kế hoạch 2017-2018

on .

 

Ngày 26/6/2016, Ban Kế hoạch - Tài chính, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam đã tiến hành buổi họp công khai mở hồ sơ đấu thầu đề tài khoa học công nghệ thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam kế hoạch 2017-2018.


Tham dự buổi mở thầu, ngoài lãnh đạo và chuyên viên Ban Kế hoạch - Tài chính, có ông Phạm Tuấn Huy, Trưởng ban Kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo một số Viện chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm: Viện Khoa học vật liệu, Viện Công nghệ môi trường, Viện Công nghệ thông tin, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Địa chất.

hosothau1

Tiến hành mở hồ sơ thầu

Dưới sự chứng kiến của đại biểu tham dự, các hồ sơ đấu thầu lần lượt được mở công khai, đúng quy định. Theo quy định, hồ sơ hợp lệ là hồ sơ nộp đúng thời hạn bao gồm 10 bản thuyết minh đề tài (01 bản gốc và 09 bản photo), đơn đăng ký, thuyết minh đề tài, tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài, lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và giấy xác nhận đủ điều kiện chủ trì đề tài của đơn vị chủ trì đối với cá nhân chủ nhiệm.

Tổng số có 51 hồ sơ đấu thầu tham gia tuyển chọn 50 đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam cho kế hoạch 2017-2018, cụ thể:

hosothau.3

Ban Kế hoạch - Tài chính sẽ báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN kết quả mở thầu và triển khai tiếp tục các bước đánh giá hồ sơ theo quy định.

Thanh Hà

Nguồn Vast.ac.vn

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin