Trung tâm Nghiên cứu và phát triển thuốc

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Xuân Nhiệm

Phó giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Thị Minh Hằng (0947216181)

image027

Tập thể Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thuốc

 

Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thuốc và những lĩnh vực khác có liên quan.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu sàng lọc để phát hiện các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển Việt Nam, góp phần vào việc đánh giá giá trị và phát triển tài nguyên thiên nhiên biển Việt Nam.

- Nghiên cứu phát hiện các hoạt chất có khả năng làm thuốc và thực phẩm từ thiên nhiên.

- Nghiên cứu nâng cao giá trị sử dụng của hoạt chất sinh học phát triển thành thực phẩm, thuốc và các biệt dược phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ tách chiết lượng lớn các hoạt chất chủ yếu từ thiên nhiên làm nguyên liệu phục vụ công nghiệp Hóa Dược của Việt Nam.

- Nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình sản xuất các loại biệt dược đã hết thời hạn bản quyền tạo thực phẩm thuốc và các loại thuốc phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thuốc và những lĩnh vực khác có liên quan

- Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thuốc và những lĩnh vực khác có liên quan.

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin