Tin hoạt động chung

Tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam có chỉ số IF trên 1,5

on .

Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology - ANSN (do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản IOP tại Vương quốc Anh xuất bản) là Tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được vào cơ sở dữ liệu Science Citation Index Expanded (SCIE) của Thomson Reuters vào cuối năm 2015.

nanoo

Mới đây, Thomson Reuters đã thông báo chính thức chỉ số ảnh hưởng (IF) năm 2015 của ANSN là 1,581. Thông tin về chỉ số IF của Tạp chí cũng đã được IOP công bố trên webstie: http://iopscience.iop.org/journal/2043-6262. Từ năm 2014, ANSN cũng đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của Scopus.

IF của một tạp chí khoa học là số lần trích dẫn trung bình trong năm cho các bài báo công bố trên tạp chí đó trong vòng 2 năm trước. IF được coi là thước đo chất lượng của một tạp chí khoa học. Cho đến nay, các tiêu chí đánh giá và thống kê của Thomson Reuters vẫn được hầu hết tổ chức khoa học - công nghệ trên thế giới sử dụng làm nguồn tham khảo chính để đánh giá, xếp hạng năng lực nghiên cứu của một viện nghiên cứu, trường đại học hoặc thậm chí là của một quốc gia.

tapchidautienif

Nguồn: Minh Nguyệt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Xử lý tin: Mai Lan

Sử dụng tin của Vast.ac.vn

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin