Hội đồng khoa học

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN HÓA SINH BIỂN

(Nhiệm kỳ 2021-2024)

 
BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
 
                         Chủ tịch :   GS.TS. Nguyễn Văn Hùng                          
  Phó chủ tịch :   PGS.TS. Đoàn Thị Mai Hương   
  Thư ký :   TS. Bùi Hữu Tài  
       
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG
 
        GS.VS. Châu Văn Minh  
        PGS.TS. Ninh Khắc Bản  
        PGS.TS. Phạm Văn Cường  
        PGS.TS. Phan Văn Kiệm  
        PGS.TS. Nguyễn Xuân Nhiệm  
        PGS.TS. Lê Nguyễn Thành  
        PGS.TS. Nguyễn Quốc Vượng  
        TS. Nguyễn Xuân Cường  
        TS. Nguyễn Thị Minh Hằng  
        TS. Trần Mỹ Linh  
        TS. Lê Thị Hồng Minh  
        TS. Nguyễn Hoài Nam  
        TS. Trần Hồng Quang  
        TS. Nguyễn Văn Thanh  
        TS. Nguyễn Phương Thảo  

 

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin