Phòng Công nghệ hóa dược

Trưởng phòng: PGS. TS. Lê Nguyễn Thành

                                    

image025

Tập thể phòng Công nghệ Hóa dược

 

Chức năng:

Phòng Công nghệ Hóa dược có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về Công nghệ Hóa dược. Tham gia đào tạo và hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu cơ bản về chuyên ngành Hóa dược

- Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp các thuốc generic; công nghệ phân lập và tinh chế các chất có hoạt tính sinh học làm thuốc, các chuyển hóa tổng hợp thuốc và tổng hợp nguyên liệu cho ngành hóa dược từ thực vật, động vật và sinh vật biển,…

- Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp các các chất thành phần và vật liệu phục vụ các ngành Công nghiệp, Nông nghiệp, Quốc phòng và Môi trường.

- Dịch vụ khoa học kỹ thuật về Công nghệ Hóa dược.

- Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực Công nghệ Hóa dược và các lĩnh vực khác liên quan.

- Tham gia Hợp tác Quốc tế về Khoa học và Công nghệ.

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin