Viện Hóa Sinh Biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

on .

Trụ sở: Nhà A23 & B1, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Viện trưởng        :      PGS.TS. Phạm Văn Cường
Phó Viện trưởng :      TS. Nguyễn Hoài Nam
                                   PGS.TS. Đoàn Thị Mai Hương

                               

Quyết định thành lập số 470/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ Tướng Chính phủ

 

tong ket Vien HSB 2016 zoomẢnh tập thể các cán bộ của Viện

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Nhà A23, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (+84)(243) 3791.7053

Fax: (+84)(243) 3791.7054

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAN LÃNH ĐẠO

Viện trưởng:           PGS.TS. Phạm Văn Cường

Phó Viện trưởng:    TS. Nguyễn Hoài Nam

                                PGS.TS. Đoàn Thị Mai Hương

                             

  

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC: 18

- Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Nguyễn Văn Hùng
- Phó Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Đoàn Thị Mai Hương
- Thư ký: TS. Bùi Hữu Tài
- Ủy viên: GS.VS Châu Văn Minh, PGS.TS Ninh Khắc Bản, PGS.TS. Phạm Văn Cường, PGS.TS Phan Văn Kiệm, PGS.TS. Nguyễn Xuân Nhiệm, PGS.TS. Lê Nguyễn Thành, PGS.TS. Nguyễn Quốc Vượng, TS. Nguyễn Xuân Cường, TS. Nguyễn Thị Minh Hằng, TS. Trần Mỹ Linh, TS. Lê Thị Hồng Minh, TS. Nguyễn Hoài Nam, TS Trần Hồng Quang, TS. Nguyễn Văn Thanh, TS. Nguyễn Phương Thảo.          

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng

      Viện Hóa sinh biển là tổ chức sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu cơ bản về các hợp chất thiên nhiên biển, vùng  ngập mặn, vùng ven biển và các lĩnh vực khác có liên         quan;
- Nghiên cứu tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật và vi sinh vật biển và mối quan hệ giữa cấu trúc và       hoạt tính sinh học của chúng;
- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;
- Nghiên cứu tổng hợp, bán tổng hợp và sản xuất các chế phẩm thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao;
- Nghiên cứu tổng hợp hóa dược;
- Nghiên cứu đa dạng sinh học biển, vùng ngập mặn và vùng ven biển phục vụ lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực     khác có liên quan;

- Nghiên cứu phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm và cung ứng;
- Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;
- Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có     liên quan;
- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;
- Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của   Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện     giao.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

Các phòng chuyên môn

- Phòng Dược liệu biển (Trưởng phòng TS. Nguyễn Hoài Nam);
- Phòng Hoạt chất sinh học (Trưởng phòng TS. Nguyễn Văn Thanh);
- Phòng Tổng hợp hữu cơ (Trưởng phòng PGS.TS Phạm Văn Cường);
- Phòng Nghiên cứu cấu trúc (Trưởng phòng PGS.TS Phan Văn Kiệm);
- Phòng Công nghệ Hóa dược (Trưởng phòng PGS.TS. Lê Nguyễn Thành);
- Trung tâm Nghiên cứu và phát triển thuốc (GĐ PGS.TS. Nguyễn Xuân Nhiệm);
- Phòng Nghiên cứu Tài nguyên sinh vật (Trưởng phòng TS. Trần Mỹ Linh);
- Phòng Công nghệ Sinh học (Trưởng phòng TS. Lê Thị Hồng Minh);

Đơn vị quản lý nghiệp vụ

 

- Phòng Quản lý TH (Phụ trách phòng TS. Trần Hữu Giáp).

 

 
 

Tổng số CBVC: 76 CB

- Số biên chế: 39
- Số hợp đồng: 37

 

Tiềm lực khoa học: 

01 Giáo sư, 05 Phó giáo sư, 27 Tiến sỹ, 19 Thạc sỹ,  30 Cử nhân (kỹ sư), 04 nhân viên hỗ trợ khác.

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ

- Thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo chức năng và nhiệm vụ của Viện;
- Hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên biển và các lĩnh vực có liên quan. Các đối tác chính: Pháp, Bỉ, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật bản, Bulgaria, Belarus và L.B.Nga;
- Tham gia đào tạo sau đại học.

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin