Thông báo

Năm 2018, Viện Hóa sinh biển sẽ thực hiện các nội dung Khoa học theo như chỉ tiêu kế hoạch và giao dự toán thu, chi NSNN đã được Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt

on .

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin