Thông báo

Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022

on .

- Ngày 10 tháng 10 hằng năm được lấy làm Ngày chuyển đổi số quốc gia

- Các nền tảng số được sử dụng trong đơn vị như:

+ Hệ thống quản lý văn bản điện tử

+ Hệ thống đăng ký đề tài trực tuyến (OMS)

+ Hệ thống thư điện tử công vụ

+ Trục liên thông văn bản điện tử

- Để nâng cao hiệu quả làm việc, các đơn vị tăng cường phổ biến, hướng dẫn các cán bộ sử dụng nền tảng số trong đơn vị.

- Thông tin chi tiết tại đây (công văn 1842-Vast, Quyết định 505-Chính phủ).

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin