Thông báo

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

on .

 THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức tại Viện Hóa Sinh biển

Viện Hóa sinh biển thông báo việc tuyển dụng viên chức năm 2023 tại đơn vị như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

       1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 Nghiên cứu viên (hạng III, mã số: V.05.01.03)

       2. Chi tiết yêu cầu về tiêu chuẩn đối với vị trí cần tuyển dụng:

       - Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành nông nghiệp hoặc hóa sinh học; có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu chuyên ngành vi sinh vật biển.

       - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

      - Sử dụng được Tiếng Anh trình độ B2 và tương đương trở lên.

 II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

    1. Điều kiện tuyển dụng

    Người đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

     2. Ưu tiên trong tuyển dụng

     Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

      3. Phương thức tuyển dụng: xét tuyển

     Nội dung và hình thức xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, gồm 2 vòng:

      - Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

     - Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

     Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thang điểm: 100.

     4. Dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 11,12/2023.

     5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng

     Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

 III. TRÌNH TỰ TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

    Trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

     1. Thông báo tuyển dụng 

     Thông báo tuyển dụng viên chức được đăng công khai ít nhất 01 lần trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng sau: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên Công thông tin điện tử Viện Hóa sinh biển; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Viện Hóa sinh biển. 

     2. Thời gian, địa điểm, hình thức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng

     - Hồ sơ dự tuyển gồm:

     + Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

      + Bản công chứng các văn bằng, chứng chỉ kèm theo.

     - Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 25/10/2023 đến 17h ngày 27/11/2023.

     - Hình thức: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

     - Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển dụng:

    Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Hóa sinh biển, nhà A23, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại 02437917053. Không hoàn lại Hồ sơ đối với các ứng viên không đạt yêu cầu.

      3. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển

      Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Hồ sơ bao gồm:

      - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

    - Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp bản dịch công chứng và giấy chứng nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Trường hợp không có giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền sẽ không được tuyển dụng. 

     - Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

 IV. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG 

      Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

      Thông báo này được đăng trên báo Hà Nội Mới, được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử Viện Hóa sinh biển và niêm yết tại trụ sở Viện Hóa sinh biển, nhà A23 và B1, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

      Trong quá trình thực hiện, các thông báo có liên quan đến kỳ tuyển dụng sẽ được Hội đồng tuyển dụng thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử Viện Hóa sinh biển và niêm yết công khai tại địa chỉ nêu trên./.

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin