Thông báo

Việc lộ các thông tin tài khoản sử dụng và mật khẩu hộp thư điện tử sẽ tạo điều kiện cho tin tặc phá hoại

on .

Việc lộ các thông tin tài khoản sử dụng và mật khẩu hộp thư điện tử công vụ có đuôi ".vast.vn" sẽ tạo điều kiện cho tin tặc có cơ hội dò thông tin và xâm nhập vào hệ thống, phá hủy cơ sở dữ liệu. 

Trung tâm Tin học và Tinh toán - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ra thông báo chung (Thông báo số 17/THTT ngày 19/01/2018) và khuyến cáo cách sử dụng để đảm bảo công việc, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Viện Hàn lâm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin