Thành tựu khoa học

Công trình Quốc tế

 

Số TT

Tên bài báo khoa học

Tên tác giả

Tên tạp chí, Tập, Số, Trang

Năm công bố

1

Heterotrophic nitrogen removal bacteria in piggery wastes in the Mekong Delta, Vietnam.

Cao Ngoc Diep, Pham Viet Cuong

Americal J Life Sci

Vol1, 1, 14-21

2013

2

Heterotrophic nitrogen removal bacteria in sedimentary and water of striped catfish ponds in the Mekong Delta

Cao Ngoc Diep, Nguyen Thi Kim Cuc

Americal J  Life Sci

Vol1, 1, 6-13

2013

3

Chemical composition and antifungal activity of Vietnamese turmeric aromatic products obtained from Curcuma longa (Zingiberaceae) by different methods.

Nguyen Thị Mai Huong, Nguyễn Thị Kim Cuc, Tran Kim Dzung, Tran Lien Ha, Pham Viet Cuong

Science Works (Plovdiv, Bulgaria)

539-546

2013

4

Antimicrobial Constiuents from the Bacillus megaterium LC Isolated from Marine Sponge Haliclona oculata.

Pham Viet Cuong, Nguyen Thi Kim Cuc, Vu Thi Quyen, Pham Thanh Binh, Phan Van Kiem, Nguyen Hoai Nam and Nguyen Tien Dat.

Natural Product Science

Vol3, 20, 202-205

2014

5

Assessment of antifungal activity of turmeric essential oil-loaded chitosan nanoparticles.

Nguyen Thi Kim Cuc, Tran Thi Kim Dzung, Pham Viet Cuong

J chemical, biol & Phys Sci

Vol4, 3, 2347-2356

2014

6

Optimization of indole-3-acetic acid production by Bacillus subtilis TIB6 using response surface methodology

Ton That Huu Dat, Nguyen Thi Kim Cuc and Pham Viet Cuong

Inter J Development Res

Vol4, 5, 4036-4042

2015

7

Isolation and identification of bioflocculant producing bacteria from soil samples of Tay Nguyen, Viet Nam

Ton That Huu Dat, Nguyen Thị Kim Cuc, Tran Thi Hong, Pham Viet Cuong

Inter J Development Res

Vol5, 6, 4628-4634

2015

             


Công trình trong nước

 

Số TT

Tên bài báo khoa học

Tên tác giả

Tên tạp chí, Tập, Số, Trang

Năm công bố

1

Nghiên cứu khả năng kháng nấm của tinh dầu nghệ vàng với hai chủng nấm Candida albicansTrychophytol mentagrophytes gây bệnh trên da.

Nguyễn Thị Mai Hương, Lương Thị Nụ, Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Liên Hà

Tạp chí Hóa học và ứng dụng

6, 10, 28-31

2011

2

Đánh giá hoạt tính kháng nấm men và nấm mốc của tinh dầu nghệ in vivo trên cam, xoài và thanh long.

Nguyễn Thị Kim Cúc, Lê Đức Anh, Phạm Việt Cường

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

43-48

2012

3

Expression of a gene encoding for glutamine:fructose-6-phosphate aminotransferase (Gfa1) in Saccharomyces cerevisiae T/C

Nguyen Thi Kim Cuc, Nguyen Thi Hoai Tram, Pham Viet Cuong

Tạp chí Công nghệ sinh học

3, 10, 545-550

2012

4

Nghiên cứu biểu hiện gen IL-6 của gà Việt Nam trong E. coli BL21.

Vũ Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Phạm Việt Cường

Tạp chí sinh học

2, 34, 259-264

2012

5

Cloning of endo- β-1,4 glucanase from Aspergillus niger and its expression in Saccharomyces Cerevisiae.

Pham Viet Cuong, Quyen Dinh Thi, Vu Thi Quyen, Nguyen Thi Kim Cuc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

3, 50, 343-352

2012

6

Công nghệ Adenovirus vector và ứng dụng trong kích ứng miễn dịch gia cầm.

Phạm Việt Cường, Nguyễn Thị Kim Cúc

Tạp chí Khoa học và công nghệ

50, 6, 875-889

2012

7

Expression of a gene encoding Glutamine: fructose-6-photphate aminotransferase (GFA1) in Saccharomyces cerevise

Nguyen Thi Kim Cuc, Nguyen Thi Hoai Tram, Pham Viet Cuong

Tạp chí Công nghệ Sinh học

10, 3, 545-550

2012

8

Tách dòng và thiết kế vector trung gian mang gen IL6 của gà Việt Nam

Vũ Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Kim Cúc,
Lê Thị Hồng Minh, Trần Thị Kim Dung, Phạm Việt Cường

Tạp chí Sinh học

1, 35, 105-109

2013

9

Assesment of antidermatophyte activity of oil from Curcuma longa L. in vitro.

Nguyen Thi Mai Huong, Pham Viet Cuong, Nguyen Thi Kim Cuc

Tạp chí Sinh học

2, 35, 206-211

2013

10

Đánh giá quần thể nấm sợi của cây tiêu bị bệnh tại Quảng Trị. BCKH tại toàn quốc.

Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Hồng, Phạm Thị Thúy Hoài, Phạm Việt Cường

Hội nghị KH Công nghệ Sinh học

(HN 27.09)

90-94

2013

11

Phân lập và định danh một số chủng vi khuẩn liên kết sáu loài hải miên vùng biển Sơn Chà.

Phạm Việt Cường, Nguyễn Thị Kim Cúc, Vũ Thị Quyên, Nguyễn Mai Anh

Tạp chí Sinh học

3, 36, 354-350

2014

12

Đánh giá hoạt tính đối kháng vi khuẩn của phức hệnanochitosan- tinh dầu nghệ và nano bạc.

Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Ngoan, Phạm Việt Cường

Tạp chí Khoa học và công nghệ

2, 52, 179-186

2014

13

Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hạt nanochitosan lên hoạt tính đối kháng một số chủng vi sinh vật.

Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Phạm Việt Cường

Tạp chí Sinh học

1, 12, 157-163

2014

14

Phân lập vi sinh vật đối kháng một số nguồn bệnh nấm thực vật và đánh giá hoạt tính của chúng in vitroin vivo.

Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Hồng, Phạm Thị Thúy Hoài, Phạm Việt Cường

Tạp chí Khoa học và công nghệ

4, 52, 419-430.

2014

15

Tạo adenovirus tái tổ hợp mang đoạn gen chIL-6

Vũ Thị Thu Huyền,  Lê Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Kim Cúc, Vũ Thị Quyên,  Nguyễn Mai Anh, Lê Thanh Hòa, Phạm Việt Cường

Tạp chí Khoa học và công nghệ

2, 53,147-158

2015

16

Secondary metabolites from marine bacterium Streptomyces sp. G039.

Vu Thi Quyen, Vu Van Nam, Tran Van Hieu, Le Cong Vinh, Doan Thi Mai Huong,

Le Thi Hong Minh, Brian Murphy, Chau Van Minh, Pham Van Cuong

Tạp chí Hóa học

2E, 53, 142-146

2015

17

Secondary metabolites from Micromonospora ectrinospora G017.

Vu Thi Quyen, Truong Bich Ngan, Doan Thi Mai Huong, Marie-Lise Bourguet Kondracki, Arlette Longeon, Brian Murphy, Chau Van Minh, Pham Van Cuong

Tạp chí Hóa học

2E, 53,  146-150

2015

18

Secondary metabolites produced by marine bacterirum micromonospora sp. G019.

Vu Thi Quyen, Tran Van Hieu, Le Cong Vinh, Doan Thi MaiHuong, Le Thi Hong Minh, Brian Murphy, Chau Van Minh, Pham Van Cuong

Tạp chí Hóa học

2E, 53, 150-154

2015

19

Biological characteristics of Streptomyce spp. isolated from marine sediments of Van Phong bay and antimicrobial activity of crude extracts of some isolates.

Vu Thi Quyen, Le Thi Hong Minh, Vu Van Nam, Le Cong Vinh, Nguyen Mai Anh,

Pham Viet Cuong, Nguyen Thi Kim Cuc, Doan Thi Mai Hương,  Brian T. Murphy, Pham Van Cuong, Chau Van Minh

Tạp chí Hóa học

2E, 53, 188-193

2015

20

Assessment of metal ion tolerant capacity of IAA producing bacteria isolated from Tay Nguyen soil samples.

Ton That Huu Dat, Pham Viet Cuong, Nguyen Thi Kim Cuc, Nguyen Phuong Hoa, Vu Thi Thanh Tam

Tạp chí Hóa học

2E, 53,172-178

2015

21

Variation in genetic structure of the genes coding for envelope protein of Vietnamese foot and mouth disease viruses.

Nguyen Phuong Hoa, Nguyen Hoang Duong, Vu Thi Thu Huyen, Le Thi Hong Minh, Nguyen Thi Kim Cuc, Ton That Huu Dat, Le Van Phan, Pham Viet Cuong

Tạp chí Hóa học

2E, 53, 178-183

2015

22

Sử dụng probiotic trong nuôi trồng thủy sản.

Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Viêt Cường, Nguyễn Mai Anh

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

3+4, 2, 178-185

2015

23

Identification and antimicrobial activity of micromonospora strains isolated from coto island’s sediments

Le Thi Hong Minh, Vu Thi Quyen,Vu Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Kim Cuc

Pham Van Cuong, Phi Thi Dao, Le Cong Vinh, Doan Thi Mai Hương, Pham Viet Cuong

Tạp chí Hóa học

 

2015

24

Vai trò một số cytokine đối với bệnh gia cầm

Vũ Thị Thu Huyền, Phạm Việt Cường

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

18, 2, 80-87

2015

25

Screening identification and bioactive properites of Bacillucs spp. Isolated from shrimp ponds of Quang Tri province

Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong

Tạp chí Khoa học và công nghệ

28-31

 
             

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin