Báo cáo công khai tài chính

Công khai ngân sách năm 2017

* Dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao:

   - Dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2017 (Đợt điều chỉnh kinh phí tháng 11 năm 2017).

* Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm.

* Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Tổng hợp tình hình công khai.

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin