Tiềm lực trang thiết bị

on .

Các thiết bị hiện đại

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin