Kết quả thực hiện các đề tài

Nghiệm thu dự án tăng cường trang thiết bị: "Tăng cường năng lực trang thiết bị phòng thí nghiệm Hóa sinh hữu cơ nhằm nghiên cứu khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật Biển Việt Nam"

on .

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ

 

1. Tên dự án: “Tăng cường năng lực trang thiết bị phòng thí nghiệm Hóa sinh hữu cơ nhằm nghiên cứu khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật Biển Việt Nam”

(Được phê duyệt theo Quyết định số 1905/QĐ-VHL ngày 10/12/2014 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

2. Chủ đầu tư: Viện Hóa sinh biển

3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4. Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Hoài Nam

5. Tổng kinh phí: 60.000.000.000 đ (Sáu mươi tỷ đồng./.)

6. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước

7. Thời gian thực hiện: năm 2015 - 2017

8. Mục tiêu của dự án: 

Mục tiêu chung của dự án : Tăng cường trang thiết bị cho khối phòng thí nghiệm Hoá sinh hữu cơ nhằm nghiên cứu khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật biển Việt Nam qua đó tăng cường năng lực nghiên cứu Hoá sinh hữu cơ cho các các bộ khoa học làm công tác nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học và đa dạng sinh học.

Mục tiêu cụ thể của dự án :

a) Đầu tư các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu hóa học các đối tượng thực vật trên các hải đảo, rừng ngập mặn và sinh vật biển;

b) Đầu tư trang thiết bị phục vụ việc xây dựng được các phương pháp đánh giá hoạt tính chống ung thư, kháng viêm ở cấp độ sinh học phân tử áp dụng nghiên cứu các hoạt chất có nguồn gốc thiên nhiên Việt Nam;

c) Đầu tư trang thiết bị phục vụ cho các nghiên cứu vi sinh vật trên cạn, biển

d) Góp phần đào tạo được đội ngũ cán bộ có trình độ cao trong nghiên cứu hóa sinh biển.

9.  Danh mục các thiết bị đã đầu tư:

 TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

Tổng giá trị

Nơi đặt thiết bị

1

Hệ thống thiết bị sắc ký lỏng kết nối khối phổ phân giải cao
Model: 1290 infinity series/ 6530 Q-TOF
Hãng sản xuất: Agilent Technologies
Xuất xứ: Đức – Mỹ

HT

1

19.974.922.000

19.974.922.000

A23-HSB

2

Hệ phản ứng vi sóng chuyên dụng
Model: Multiwave PRO
Hãng sản xuất: Anton Paar
Xuất xứ: Châu Âu

HT

1

1.449.624.000

1.449.624.000

B1-HSB

3

Thiết bị nghiên cứu phổ CD
Model: APL-CS/1D
Hãng sản xuất: Applied photophysics
Xuất xứ: Anh

HT

1

6.950.229.000

6.950.229.000

B1-HSB

4

Thiết bị làm lạnh kèm máy khuấy từ
Model: PSL-1400
Hãng sản xuất: EYELA
Xuất xứ: Nhật Bản

Cái

1

340.274.000

340.274.000

B1-HSB

5

Bể rửa siêu âm có gia nhiệt
Model: S 100 H
Hãng sản xuất: ELMA
Xuất xứ: Đức

Cái

1

55.979.000

55.979.000

B1-HSB

6

Máy khuấy từ gia nhiệt 1 vị trí
Model: AREX
Hãng sản xuất: Velp
Xuất xứ: Ý

Cái

5

17.985.000

89.925.000

B1-HSB

7

Máy đông khô lượng mẫu nhiều
Model: FreeZone 18
Hãng sản xuất: Labconco
Xuất xứ: Mỹ

Cái

1

2.835.679.000

2.835.679.000

A23-HSB

8

Máy hứng phân đoạn
Model: DC 1000
Hãng sản xuất: EYELA
Xuất xứ: Nhật Bản 

Cái

12

229.933.000

2.759.196.000

B1-HSB

9

Hệ thống thiết bị cất quay kèm theo bộ làm lạnh tuần hoàn
Model: N-1200AV-WD
Hãng sản xuất: EYELA
Xuất xứ: Nhật Bản

HT

12

480.557.000

5.766.684.000

B1-HSB

10

Tủ cấy an toàn sinh học cấp 2
Model: AC2-4E8
Hãng sản xuất: Esco - Singapore
Xuất xứ: Indonesia

Cái

2

179.949.000

359.898.000

B1-HSB

11

Tủ ấm CO2
Model: CO2 Cell 190
Hãng sản xuất: MMM-Đức
Xuất xứ: EU

Cái

1

244.937.000

244.937.000

B1-HSB

12

Hệ thống máy trắc lưu tế bào (Flow cytometer)
Model: ACEA NovoCyte™ 2000
Hãng sản xuất: ACEA BioSciences
Xuất xứ: Mỹ

HT

1

3.905.066.000

3.905.066.000

B1-HSB

13

Máy soi gel (UV) có chụp ảnh
Model: C300
Hãng sản xuất: Azure Biosystems
Xuất xứ: Mỹ 

Cái

1

1.395.636.000

1.395.636.000

B1-HSB

14

Buồng đo DNA, RNA bằng microplate
Model: Take3
Hãng sản xuất: Biotek
Xuất xứ: Mỹ

Cái

1

182.490.000

182.490.000

B1-HSB

15

Máy nhân gen PCR
Model: Mastercycler pro S
Hãng sản xuất: Eppendorf
Xuất xứ: Đức

Cái

2

385.022.000

770.044.000

B1-HSB

16

Máy điện di ngang
Model: SUB 10
Hãng sản xuất: Hoefer
Xuất xứ: Mỹ

Cái

3

45.936.000

137.808.000

B1-HSB

17

Máy điện di protein đứng
Model: SE 260
Hãng sản xuất: GE Healthcare Life Sciences
Xuất xứ: Mỹ

Cái

3

70.114.000

210.342.000

B1-HSB

18

Bộ chuyển màng ướt cho máy điện di đứng
Model: TE 22
Hãng sản xuất: Hoefer
Xuất xứ: Mỹ

Cái

3

65.879.000

197.637.000

B1-HSB

19

Bộ chuyển màng bán khô
Model: TE70XP
Hãng sản xuất: Hoefer
Xuất xứ: Mỹ

Bộ

1

80.069.000

80.069.000

B1-HSB

20

Bộ nguồn cho máy điện di ngang và đứng
Model: EPS 601
Hãng sản xuất: GE Healthcare Life Sciences
Xuất xứ: Trung Quốc

Cái

3

55.979.000

167.937.000

B1-HSB

21

Bộ hiện tín hiệu cho Western blot
Hãng sản xuất : GE Healthcare Life Sciences

Bộ

3

60.302.000

180.906.000

B1-HSB

22

Kính hiển vi soi ngược có chụp ảnh
Model: CKX41
Hãng sản xuất: Olympus/Nhật Bản
Xuất xứ: Philippines 

Cái

1

 

1.259.674.500

1.259.674.500

B1-HSB

23

Bình chứa nitơ lỏng bảo quản mẫu
Model: XT34
Hãng sản xuất: Taylor Wharton
Xuất xứ: Mỹ

Cái

1

 

118.217.000

118.217.000

B1-HSB

24

Tủ lạnh
Model: NR-BY552XSVN
Hãng sản xuất: Panasonic
Xuất xứ: Mua tại Việt Nam

Cái

2

 

19.987.000

39.974.000

B1-HSB

25

Tủ âm sâu -86oC
Model: UF V 500
Hãng sản xuất: Binder
Xuất xứ: Đức 

Cái

1

 

827.079.000

827.079.000

B1-HSB

26

Bể ổn nhiệt
Model: NB-301
Hãng sản xuất: N-biotek
Xuất xứ: Hàn Quốc

Cái

1

 

46.079.000

46.079.000

B1-HSB

27

Nồi khử trùng ướt loại to
Model: HV-110
Hãng sản xuất: Hirayama
Xuất xứ: Nhật Bản 

Cái

1

 

272.305.000

272.305.000

B1-HSB

28

Hệ thống lọc nước siêu sạch
Model: Milli - Q Integral 5
Hãng sản xuất: Merck Millipore-Đức
Xuất xứ: Pháp

HT

1

1.707.398.000

1.707.398.000

B1-HSB

29

Máy li tâm lạnh ống eppendorf
Model: 5424 R
Hãng sản xuất: Eppendorf
Xuất xứ: Đức

Cái

2

184.943.000

369.886.000

B1-HSB

30

Cân điện tử loại 4 số lẻ
Model: Practum 224-1S
Hãng sản xuất: Sartorius
Xuất xứ: Đức

Cái

1

 

59.983.000

59.983.000

B1-HSB

31

Máy lắc đảo mẫu ở nhiệt độ phòng
Model: 3D, sunflower mini shaker
Hãng sản xuất: Biosan
Xuất xứ: Latvia

Cái

3

19.690.000

59.070.000

B1-HSB

32

Pipette 8 kênh 30 đến 300μl
Model: Research plus
Hãng sản xuất: Eppendorf
Xuất xứ: Đức

Cái

2

32.384.000

64.768.000

B1-HSB

33

 

Trợ hút pipette điện
Model: Easypet 3
Hãng sản xuất: Eppendorf
Xuất xứ: Đức

Cái

2

20.394.000

40.788.000

B1-HSB

34

Máy trộn mẫu Vortex
Model: Vortex Genius 3
Hãng sản xuất: IKA - Đức
Xuất xứ: Trung Quốc/ Malaysia

Cái

3

14.091.000

42.273.000

B1-HSB

35

Bộ pipette các thể tích (0,1µl – 5000µl)
Model: Research plus
Hãng sản xuất: Eppendorf
Xuất xứ: Đức 

Bộ

5

57.783.000

288.915.000

B1-HSB

36

Tủ sấy có điều khí
Model: WFO-451SD
Hãng sản xuất: EYELA
Xuất xứ: Nhật Bản

Cái

1

288.926.000

288.926.000

B1-HSB

37

Bộ hút dịch thải
Model: VACUSAFE
Hãng sản xuất: Integra
Xuất xứ: Thụy Sỹ

Cái

1

130.757.000

130.757.000

B1-HSB

38

Máy đo pH
Model: pH 7110
Hãng sản xuất: WTW
Xuất xứ: Đức

Cái

2

36.388.000

72.776.000

B1-HSB

39

Máy đếm khuẩn lạc
Model: Colony Star 8500
Hãng sản xuất: Funke Gerber
Xuất xứ: Đức

Cái

1

53.977.000

53.977.000

B1-HSB

40

Máy sắc ký lỏng trung áp MPLC
Model: Isolera
Hãng sản xuất: Biotage
Xuất xứ: Thụy Điển 

HT

2

1.499.619.000

2.999.238.000

B1-HSB

41

Hệ thống nồi lên men vi sinh 40L
Model: YF40AB
Hãng sản xuất: Yuin – LD Hàn Quốc
Xuất xứ: Việt Nam

HT

1

804.793.000

804.793.000

B1-HSB

42

Hệ thống nồi lên men vi sinh 10L
Model: YF10AB
Hãng sản xuất: Yuin – LD Hàn Quốc
Xuất xứ: Việt Nam

HT

1

625.842.000

625.482.000

B1-HSB

43

Máy quang phổ
Model: SPECTRONIC 200
Hãng sản xuất: THERMO - Mỹ
Xuất xứ: Ấn Độ

Cái

1

57.233.000

57.233.000

B1-HSB

44

Tủ mát
Model: W48
Hãng sản xuất: Mobicool
Xuất xứ: Mua tại Việt Nam 

Cái

1

5.984.000

5.984.000

Sử dụng theo xe ô tô 

45

Bơm hút môi trường
Model: JSBS-3000
HSX: JSResearch Inc - Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc 

Cái

1

9.702.000

9.702.000

B1-HSB

46

Ô tô chuyên dụng
Model: Fortuner 2,7V 4x4
Hãng sản xuất: Toyota
Xuất xứ: Mua tại Việt Nam 

Cái

1

1.054.724.000

1.054.724.000

Sử dụng theo xe ô tô 

46.1

Phí trước bạ và chi phí khác theo bản chào kỹ thuật

 

1

171.450.000

171.450.000

Sử dụng theo xe ô tô 

 

10. Thông tin về các thiết bị chính:

 

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin