Kết quả thực hiện các đề tài

Nghiệm thu dự án tăng cường trang thiết bị: "Tăng cường năng lực nghiên cứu sâu về cơ chế hoạt động sinh học của các hợp chất từ nguồn sinh vật biển Việt Nam"

on .

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN TBNL

 

1. Tên dự án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu sâu về cơ chế hoạt động sinh học của các hợp chất từ nguồn sinh vật biển Việt Nam"

(Được phê duyệt theo Quyết định số 634/QĐ-VHL ngày 28/4/2017 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

2. Chủ đầu tư: Viện Hóa sinh biển

3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4. Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Hải Đăng

5. Tổng kinh phí: 850.000.000 đ (Tám trăm năm mươi triệu đồng./.)

6. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước

7. Thời gian thực hiện: năm 2017

8. Mục tiêu của dự án: Mục tiêu chính là đầu tư thiết bị hiện đại, đồng bộ phục vụ công tác nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm. Nâng cao kiến thức, kỹ thuật của đội ngũ nghiên cứu. Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ trong nghiên cứu, đáp ứng những đòi hỏi chuyên môn sâu và có thể nhanh chóng đưa các kết quả khoa học vào thực tiễn phục vụ cuộc sống.

- Thiết bị mới và thuộc các hãng có uy tín trên thế giới.

- Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về kinh tế, tính năng kỹ thuật và công nghệ phù hợp mục đích sử dụng.

9.  Danh mục các thiết bị đã đầu tư:

TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

Tổng giá trị

Nơi đặt thiết bị

1

Máy đọc phiến 96 có định lượng DNA

Chiếc

01

296.600.000

296.600.000

B1-HSB

2

Máy ly tâm lạnh bao gồm 2 Rotor

Bộ

01

349.300.000

349.300.000

B1-HSB

3

Micropipette điện tử - dùng trong sinh học phân tử

Cái

02

27.100.000

54.200.000

B1-HSB

4

Máy làm đá vảy

Bộ

01

91.400.000

91.400.000

B1-HSB

5

Máy ly tâm lắng mẫu nhanh

Bộ

02

3.700.000

7.400.000

B1-HSB

6

Máy lắc tròn

Bộ

01

41.200.000

41.200.000

B1-HSB

 

10.  Thông tin về các thiết bị chính

 

 

 

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin